PRIVACYSTATEMENT

Baptisten Gemeente Emmeloord “de Regenboog” respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Baptisten Gemeente Emmeloord “de Regenboog” committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden, zoals Social Media websites. Baptisten Gemeente Emmeloord “de Regenboog” aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de gebruiker het privacybeleid van de betreffende website te raadplegen. Het privacybeleid van Social Media websites kan regelmatig wijzigen.

Door middel van deze privacyverklaring wil Baptisten Gemeente Emmeloord “de Regenboog” duidelijkheid scheppen in hetgeen de Baptisten Gemeente met uw persoonlijke gegevens doet. De onderwerpen die achtereenvolgens aan bod komen, zijn:

  • Persoonsgegevens

  • Bezoekergegevens

 

Persoonsgegevens

U kunt de website van Baptisten Gemeente Emmeloord “de Regenboog” bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen of uw aanvraag voor aanvullende informatie te verwerken. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een e-mail.

Op deze wijze ontvangt de Baptisten Gemeente Emmeloord “de Regenboog” uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. De informatie die Baptisten Gemeente Emmeloord “de Regenboog” op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven in een e-mail, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van Baptisten Gemeente Emmeloord “de Regenboog”.

Baptisten Gemeente Emmeloord “de Regenboog” zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien Baptisten Gemeente Emmeloord “de Regenboog” hier wettelijk toe verplicht wordt.

 

Bezoekersgegevens

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van deze website. Voor een meer gedetailleerd overzicht van het beleid van Baptisten Gemeente Emmeloord “de Regenboog” met betrekking tot de nieuwe privacywetgeving volg dan deze link.

Scroll naar top