GESCHIEDENIS

HOE HET ALLEMAAL BEGON

Begin 1969 werd begonnen met het maandelijks samenkomen van de enkele Baptisten families die in de Noordoostpolder woonden. Op 27 november in datzelfde jaar werd er voor het eerst een dienst gehouden. Deze werd bezocht door 46 personen. Daarna was het aantal bezoekers vaak minder, maar er werd toch doorgegaan met het houden van diensten. Deze werden steeds op zondagmiddag gehouden. In 1970 is besloten te komen tot een “Vereniging tot stichting van een Baptisten Gemeente in Emmeloord”. Op 28 oktober in dit jaar werd de vereniging opgericht door 15 leden. Op 26 maart 1971 werd er begonnen met een zondagsschool. Eind 1972 was er een dieptepunt. Men stond voor de vraag: Gaan we in plaats van 1 keer per week terug naar één dienst per maand of moeten we helemaal maar stoppen?

Enkele weken later kwam men in contact met br. R. Ruiter, die bereid bleek twee keer per maand voor te gaan en leiding te geven aan dit nieuwe werk. Dit werd met dankbaarheid aanvaard en hij heeft er een hele goede stimulans aan gegeven. Van het begin af werden ook evangelisatiediensten gehouden en op 19 en 20 juni 1973 was er de eerste tentcampagne in een grote tent die op De Deel stond. In november 1975 kon er een gebouwtje gekocht worden aan de Melderstraat. Door het verwijderen van een binnenwand was daarin ruimte voor ongeveer 100 personen. Toen dit eigen gebouw klaar was, kwam er spoedig een doopaanvraag. Dat gaf blijdschap in de Gemeente. Besloten werd dat die doopdienst in de kerk in Lemmer plaats zou vinden en dat zij ook lid van de gemeente Lemmer zouden worden, want in Emmeloord was alleen nog maar een vereniging tot stichting van een Baptisten Gemeente. Eén van de broeders maakte de opmerking: Wat zou het fijn zijn als die doopdienst in ons gebouw plaats gevonden had.

Dan was dit de eerste doopdienst ooit gehouden in de Noordoostpolder en dat zou een getuigenis zijn. Dit vond weerklank: twee weken later was er een doopvont in de kerk en daar vond op 13 juni 1976 deze eerste doopsbediening plaats. Het doopvont lekte nog wel maar deze dienst kon doorgang vinden. Er ontstond een verlangen om over te gaan tot het institueren van een Baptisten Gemeente. In een vergadering gehouden op 28 augustus 1976 werden de statuten aanvaard en werd er een ledenlijst getekend. Een paar maanden later verscheen het eerste nummer van ons gemeenteblad “De Regenboog”. In 1983 vond de Gemeente een ander onderkomen. Het noodgebouw aan de Melderstraat werd ingeruimd voor een mooi pand aan de Nagelerstraat, waar we ook nu nog vergaderen.

Op 11 juni 1983 werd het feestelijk in gebruik genomen. Een dieptepunt was in november 1987 toen een groot aantal leden meenden te moeten bedanken voor de Gemeente. Zij hebben toen de Onafhankelijke Baptistengemeente gesticht. Gelukkig is het werk ook hier, onder de bescherming van de Here doorgegaan. In de loop van deze 25 jaar kwamen er mensen tot geloof. Ongeveer 60 broeders en zusters mochten in het midden van deze gemeente gedoopt worden. Het is met dankbaarheid dat we hierop terug zien.

MELDERSTRAAT
Gebouw aan de Melderstraat

Voorgangers:

1969 – 1969 Br. H. Blenkers

1969 – 1972 Br. J. van Dam

1972 – 1973 Br. R. Ruiter

1973 – 1978 Br. W. Hessels

1978 – 1987 Br. J.M. Zijlstra

1987 – 1987 Br. D.M. Stichter

1987 – 1991 Br. J.v.d. Veen

1991 – 1993 Br. S. Wijchers

1993 – 2001 Br. W. Hessels

2002 – 2004 Br. E. Wegman

2004 – 2016 Br. F. Kaiser

2017 – Heden Br. E. van Duyl

Scroll naar top