Week van gebed 19-26 januari 2020

Week van gebed

23/01/2020 (19:00)

‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’
naar Handelingen 28 vers 2.

Van 19-26 januari 2020 vindt de Week van Gebed plaats. Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom het thema ‘Buitengewoon’ samen voor bezinning en gebed voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Ook in Emmeloord zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom. Het materiaal voor 2020 is ontwikkeld door de landelijke Raad van Kerken en Missie Nederland. Het oorspronkelijke materiaal komt dit jaar van een groep christenen van Malta, een eiland met een positief oecumenisch klimaat.De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10.

De gebedssamenkomsten in Emmeloord vinden plaats iedere werkdag om 19:00 uur, telkens in een ander kerkgebouw (zie hieronder) en worden steeds door twee andere geloofsgemeenschappen verzorgd. De samenkomsten zullen ongeveer drie kwartier duren. Bij deze van harte uitgenodigd!

Ma 20-01-Doopsgezinde kerk, Smeden 2b
Doopsgezinde gemeente en PG Emmeloord

Di 21-01-Nieuw-Apostolische kerk, De Dolomieten 2
Nieuw-Apostolische Kerk, gemeente Emmeloord en PG Emmeloord

Wo 22-01-R.K. Michaëlkerk, Pastoor Koopmansplein 1
Emmaüsparochie, geloofsgemeenschap Heilige Michaël en Leger des Heils, Emmeloord

Do 23-01-De Hoeksteen, Nagelerstraat 2
samenwerkende kerken: Chr. Ger. Kerk Emmeloord en Baptisten gemeente ‘de Regenboog’

Vr 24-01-De Rank, Abelenlaan 31
Ned.Ger. Kerk Emmeloord en Ger.Kerk vrijgemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

– Erik van Duyl

– Piet Braaksma

You cannot copy content of this page
Scroll naar top